De fanfare

De aanpak

Nieuwe leerlingen kunnen een keuze maken uit de instrumenten die op dat moment bij de muziekvereniging beschikbaar zijn. Ook is het mogelijk om een eigen instrument te gebruiken. De docent zal bij deze keuze een handje helpen door instrumenten juist wel of niet te adviseren, afhankelijk van de bouw en ontwikkeling van de leerling.

In eerste instantie krijgen alle nieuwe leerlingen individueel les. Deze lessen zullen voornamelijk aandacht besteden aan het technisch leren beheersen van het instrument en blaastechniek (noem het maar ‘muziekles’). Wanneer de docent en de dirigent vinden dat de leerling voldoende gevorderd is kan de leerling doorstromen naar het leerlingenorkest, als aanvulling op de ‘muziekles’. In het leerlingenorkest ligt de nadruk op het leren samenspelen.

De lessen

Voor de muzieklessen wordt per leerling 25 minuten lestijd uitgetrokken. Al naar gelang het niveau van de leerling en het soort instrument kan de docent beslissen om twee of drie leerlingen in groepsverband les te geven. De ervaring leert dat dit een positief effect heeft op de voortgang van de leerlingen (niet voor elkaar willen onderdoen).
De repetitie van het leerlingenorkest duurt 45 minuten.

De lestijden/dagen

De lestijden worden zoveel mogelijk in onderling overleg met de (ouders van de) leerlingen vastgesteld.
De muzieklessen worden in principe op maandag en donderdag gehouden. Indien de capaciteit van de maandag volledig is benut, wordt uitgeweken naar een andere dag.

De locatie

De muzieklessen worden verzorgd in het dorpshuis ’t Centrum aan de Twijver.

De docenten en dirigent

De docenten voor de muzieklessen zijn Jeroen Woelders en Karel Jongerling.  Beiden hebben ruime ervaring.

Het lesmateriaal

Het lesmateriaal voor de muzieklessen wordt door de leerling bekostigd. In veel gevallen kunt u dit via de vereniging bestellen. De docent bepaalt welke lesmethode wordt gevolgd.
Het lesmateriaal voor het leerlingenorkest wordt door de muziekvereniging verzorgd en aan de leerling in bruikleen gegeven.

Het instrument

De leerling ontvangt het instrument de eerste drie (muziekles-) jaren in bruikleen, het instrument blijft eigendom van Muziekvereniging Venhuizen. De muziekvereniging levert het instrument schoon en in goede staat af. We verwachten van de leerling dat deze zorgvuldig met het instrument omgaat.