De kosten

Contributie

De contributie voor lidmaatschap van MVV bedraagt per jaar:
€ 143,- voor leden van 16 jaar of ouder.
€ 107,25 voor leden van 15 jaar of jonger.

 

Muziekles blazers

De muzieklessen voor blazers kosten € 335,- per jaar. Voor (jeugd-)leden die nog niet bij de fanfare meespelen is dit de eerste 3 jaar inclusief contributie.*

Muziekles slagwerkers

De kosten voor de Opstap 1 en 2 cursussen bedragen € 180,- inclusief contributie.*
De kosten voor de A, B, C en D opleidingen bedragen € 180,- exclusief contributie.*

Betaling

Contributie wordt per kalenderjaar berekend, lesgeld per cursusjaar.
Zowel de contributie als het lesgeld worden automatisch geïncasseerd. Hierover neemt de penningmeester contact met u op. Gespreide betaling van lesgeld of contributie is uiteraard mogelijk.

Grote Clubactie

Jaarlijks in september doet de vereniging mee aan de Grote Clubactie. Dit houdt in dat elk lid en leerling voor 15 euro 5 clubloten krijgt om te verkopen. Het lid mag er zelf voor kiezen deze loten te houden (en dus zelf de 15 euro te betalen) of familie, vrienden of anderen in de buurt te vragen de loten te kopen (dus niets zelf te betalen, maar er wel een klein beetje tijd in te steken). Meer informatie over deze actie is te vinden op de website.

*alle genoemde cursusgelden zijn exclusief eventuele examengelden en lesboeken maar inclusief instrument/oefenpad.