De kosten

Contributie

De contributie voor lidmaatschap van MVV bedraagt per jaar:
€ 160,- voor leden van 16 jaar of ouder.
€ 120,- voor leden van 15 jaar of jonger.

Muziekles

De muzieklessen voor blazers kosten € 500,- per jaar. Voor (jeugd-)leden die nog niet bij de fanfare meespelen is dit de eerste 3 jaar inclusief contributie.*

Betaling

Contributie wordt per kalenderjaar berekend, lesgeld per cursusjaar.
Zowel de contributie als het lesgeld worden automatisch geïncasseerd. Hierover neemt de penningmeester contact met u op. Gespreide betaling van lesgeld of contributie is uiteraard mogelijk.