De kosten

Contributie

De contributie voor lidmaatschap van MVV bedraagt per jaar:
€ 160,- voor leden van 16 jaar of ouder.
€ 120,- voor leden van 15 jaar of jonger.

Muziekles blazers

De muzieklessen voor blazers kosten € 335,- per jaar. Voor (jeugd-)leden die nog niet bij de fanfare meespelen is dit de eerste 3 jaar inclusief contributie.*

Muziekles slagwerkers

De kosten voor de Opstap 1 en 2 cursussen bedragen € 180,- inclusief contributie.*
De kosten voor de A, B, C en D opleidingen bedragen € 180,- exclusief contributie.*

Betaling

Contributie wordt per kalenderjaar berekend, lesgeld per cursusjaar.
Zowel de contributie als het lesgeld worden automatisch geïncasseerd. Hierover neemt de penningmeester contact met u op. Gespreide betaling van lesgeld of contributie is uiteraard mogelijk.