Geschiedenis

2 verenigingen

Muziekvereniging Venhuizen is opgericht in oktober 1993. De vereniging is het resultaat van een fusie tussen twee fanfarekorpsen: Amicitia en Door Wilskracht Saamgebracht. Amicitia was vooral georiënteerd op Hem en het westelijk deel van Venhuizen, terwijl DWS zich vooral op het oostelijk deel van Venhuizen richtte.

Begin jaren 90 van de vorige eeuw hadden beide verenigingen eigenlijk te weinig leden om op een goede manier muziek te kunnen maken. Het is te danken aan de realistische en vooruitziende blik van de bestuursleden van destijds dat wij u nu een grote, gezonde maar bovenal gezellige vereniging kunnen presenteren. In het logo van de muziekvereniging wordt nog een kleine link gelegd met het verleden: de twee noten in de notenbalk stellen een D (van DWS) en een A (van Amicitia) voor.

De slagwerkgroep

In 1993 was de vereniging echter nog niet zoals nu, we zijn toen gestart met alleen een fanfare. In 1996 is door enkele zeer enthousiaste leden gestart met het opnieuw leven inblazen van een drumband.  De Slagwerkgroep heeft het eigen 25 jarig jubileum nog net meegemaakt, want helaas is de Slagwerkgroep in 2022 gestopt wegens te weinig aangroei van nieuwe leden.